Tải phần mềm chụp ảnh toàn bộ một trang web dài

Bạn đang muốn chụp ảnh toàn bộ một trang web nhưng những công cụ như chụp màn hình mặc định bằng cách nhấn nút Print Screen, hoặc các chương trình chụp ảnh màn hình của bên thứ ba lại không thể chụp … Xem thêm ...