Tải Facebook Messenger cho điện thoại iPhone

Ứng dụng Messenger của Facebook cho các thế hệ iPhone 4, iPhone 5 , iPhone 6/plus và các dòng iPad cho phép người sử dụng Facebook nhắn tin, gọi thoại video, chat nhóm bằng tài khoản Facebook đang … Xem thêm ...