Tại bỗ gõ tiếng việt Vietkey cho máy tính Windows miễn phí và cài đặt dễ dàng để gõ tiếng việt có dấu bằng link dưới đây:

Tải Vietkey phần mềm gõ Tiếng Việt tốt nhất

Ngoài bộ gõ tiếng việt Unikey. Phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt nhận được nhiều đánh giá cao là Vietkey. Từ TCVN3, Unicode, VNI, ABC... cho tới kiểu gõ Telex, VNI Vietkey đều có thể hỗ trợ bảng mã và … Xem thêm ...