Cách đặt IP tĩnh cho Windows sửa lỗi chấm than

Trong khi sử dụng hệ điều hành Windows sẽ có lúc bạn cần đặt IP tĩnh (Static IP) để có thể kết nối mạng hoặc sử dụng thuận tiện trong việc chia sẻ trong Lan. Nếu bạn chưa biết cách làm thế nào để đặt … Xem thêm ...